با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
بررسی اثر سمیت سلولی عصاره و اسانس برگ Achillea wilhelmsii C.Koch برروی سلول‏های سرطانی کولون انسان

لیلا دلالی اصفهانی؛ رامش منجمی؛ لیلا امجد

دوره 1، شماره 3 ، بهمن 1391، صفحه 1-6

چکیده
  گیاه بومادران Achillea wilhelmsii C.Koch، درطب سنتی به عنوان ضد التهاب، ضد اسپاسم و اختلالات گوارشی مورد استفاده قرار می‏گیرد. هدف از این مطالعه بررسی اثرات سمیت سلولی عصارۀ متانولی و اسانس برگ این گیاه بر روی رده سلولی HT-29 بود. گیاه بومادران از اطراف شهرکرد جمع‏آوری شد. بخش‏های هوایی گیاه به مدت سه روز در دمای اتاق خشک و عصارۀ متانولی و اسانس ...  بیشتر

اثر اتیلن دی آمین تترا استیک اسید (EDTA) بر شاخص¬های خونی ماهی قزل آلای رنگین کمان جوان (Onchorhynchus mykiss)

مجید محمدنژادشموشکی؛ مجید جهانشاهی؛ میثم رحمتی؛ هومن شجیعی

دوره 1، شماره 3 ، بهمن 1391، صفحه 7-12

چکیده
  در این تحقیق ابتدا سمیت حاد (LC50 96h) ماده شیمیایی اتیلن دی آمین تترا استیک اسید (EDTA) EDTA در پاییز سال 1390 برای ماهی قزل­آلای رنگین­کمان در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. آزمایشات و به روش استاندارد O.E.C.D در طی 96 ساعت انجام پذیرفت. ابتدا مقدار LC50 96 ساعته، EDTA برای ماهی قزل آلای رنگین کمان برابر 2231 نمونه تعیین گردید. سپس ماهیان با ...  بیشتر

تأثیر عصاره کرفس کوهی بر تغییرات بافتی بیضه و فرایند اسپرماتوژنز نر در موش کوچک آزمایشگاهی

مهرداد مدرسی

دوره 1، شماره 3 ، بهمن 1391، صفحه 13-18

چکیده
  مصرف گیاهان دارویی، در درمان بیماری‏ها قدمت چند هزار ساله دارد و اثرات درمانی آنها به اثبات رسیده است. کرفس کوهی با نام علمی Apium graveolens از تیره Umbeliferae گیاهی دوساله و روز بلند است. این گیاه حاوی فیتو استروژن بوده و اثرات زیادی در سیستم تولیدمثلی دارد. در این تحقیق اثر عصاره هیدروالکلی برگ کرفس کوهی بر تغییرات بافتی بیضه و اسپرماتوژنز ...  بیشتر

تأثیر برخی ترکیبات طبیعی روی غلظت آنتی‏اکسیدان تام سرم (TAC) در موش‏های چاق نژاد NMRI

فاطمه جلالوند؛ پریچهر یغمایی؛ آزاده ابراهیم حبیبی؛ مهسا محمدآملی؛ مسعود کیمیاگر

دوره 1، شماره 3 ، بهمن 1391، صفحه 19-24

چکیده
  چاقی معمولاً همراه با کمبود ریزمغذی‏ها، نتیجه رژیم غذایی ناسالم، فقدان آنتی‏اکسیدان‏ها و چربی‏های غیراشباع از یک طرف و فراوانی چربی‏های اشباع از طرف دیگر است. استرس اکسیداتیو یک نقش محوری در شروع بیماری‏های مزمن مرتبط با چاقی دارد. متابولیت‏های ثانویه مشتق از گیاهان مانند فنل و فلاونوئید تام دارای پتانسیل قوی برای پاک‏سازی ...  بیشتر

بررسی مقایسه¬ای میزان جذب فلز سنگین کروم در ماهی فلس¬دار کپور معمولی (Cyprinus carpio) و بدون فلس گربه¬ماهی راه¬راه (Pangasius hypophthalmus)

سیده زینب عابدی؛ محمدکاظم خالصی؛ سهراب کوهستان اسکندری

دوره 1، شماره 3 ، بهمن 1391، صفحه 25-32

چکیده
  این مطالعه با هدف بررسی مقایسه­ای میزان جذب فلز سنگین کروم در ماهی فلس­دار کپور معمولی (Cyprinus carpio) و بدون­ فلس گربه‏ماهی راه­راه (Pangasius hypophthalmus) در بافت­های کبد، پوست، آبشش، عضله و فلس انجام شد. ابتدا غلظت کشنده ((LC50-96 h و ضریب سمیت برای هر گونه ماهی تعیین گردید. سپس ماهیان در تیمارهای جداگانه برای هر فلز (با سه تکرار) در معرض 10% ...  بیشتر

بررسی فونستیک پروانه‏های زیرخانواده Heliconiinae (Lep: Nymphalidae) در البرز مرکزی

رز سلاطین

دوره 1، شماره 3 ، بهمن 1391، صفحه 33-38

چکیده
  راسته بالپولکداران متشکل از دو زیرراسته روزپروازها (Butterflies) و شب‏پروازها (Moths) است. این راسته با حدود 165000 گونه یکی از راسته‏های مهم حشرات محسوب می‏گردد. زیرراسته روزپروازها با حدود بیست‏هزار گونه از اهمیت اقتصادی بسیار بالایی برخوردار است. افراد این زیرراسته خصوصا در دوره لاروی از آفات مهم گیاهان زراعی بوده و از طرفی در مرحله ...  بیشتر

بررسی اثرات مصرف آب پنیر بر سیستم ایمنی و عملکرد تولیدی گاوهای هلشتاین تازه¬زا

تیمور تنها؛ مختار فتحی

دوره 1، شماره 3 ، بهمن 1391، صفحه 39-45

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی اثرات خورانیدن سطوح 5، 5/7 و 10 کیلوگرم در روز آب پنیر تازه بر عملکرد تولید شیر، سلول‏های خونی و سیستم ایمنی گاوهای هلشتاین تازه‏زا بود. تعداد 36 راس گاو هلشتاین تازه‏زا با بیش از دو شکم زایش و وضعیت بدنی یکسان به چهار گروه شاهد،(A) ، (B) و (C) تقسیم و به ترتیب از 0، 5، 5/7 و 10 کیلوگرم آب پنیر به همراه جیره پایه استفاده ...  بیشتر