با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 48
تعداد مقالات 495
تعداد مشاهده مقاله 607318
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 374970
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 4 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 23 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 160 روز
متوسط زمان داوری 28 روز
متوسط زمان پذیرش 566 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 67 روز
درصد پذیرش 32 %