با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 46
تعداد مقالات 481
تعداد مشاهده مقاله 584947
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 356801
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 4 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 23 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 161 روز
متوسط زمان داوری 29 روز
متوسط زمان پذیرش 582 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 66 روز
درصد پذیرش 31 %