با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

الف) پس از ثبت نام و ارسال مقاله توسط نویسنده به سامانه، در مرحله اول مقاله از نظر رعایت راهنمای تدوین (حداکثر ظرف یک هفته کاری) توسط کارشناسان نشریه بررسی خواهد شد. (لطفاً جهت تسریع در روند فرآیند داوری، قبل از ارسال مقاله، قسمت راهنمای نویسندگان را به دقت مطالعه کنید و مقاله را به‌طور دقیق بر پایه راهنمای تدوین موجود در سامانه تنظیم و ارسال کنید).

ب) در صورت پذیرش در مرحله اول، مقاله در مرحله دوم از نظر کیفیت محتوا و مرتبط بودن موضوع توسط سردبیر، دبیر تخصصی و شورای دبیران مورد ارزیابی اولیه قرار خواهد گرفت. این مرحله حدوداً دو هفته کاری به طول خواهد انجامید.

ج) پس از پذیرش در مرحله دوم، مقاله برای داوران ارسال خواهد شد. فرآیند داوری مقالات بر اساس حداقل نظر دو داور اعمال و بدین شرح است:

1- اگر دو داور مقاله را رد کنند، مقاله رد خواهد شد.

2- اگر نظر یک داور بازنگری کلی و داور دیگر رد مقاله باشد، مقاله رد خواهد شد.

3- اگر نظر دو داور بازنگری کلی یا جزئی مقاله باشد مقاله برای بازنگری به نویسنده ارجاع داده خواهد شد.

4- اگر نظر یک داور بازنگری جزئی و داور دیگر رد مقاله باشد، مقاله به داور سوم ارسال یا بر اساس نظر داور سوم و با توجه به نظر داور اول، بر اساس مورد 1 و 2 تصمیم گرفته خواهد شد.

د) پس از اینکه نویسنده مقاله را بر اساس نظر داوران اصلاح و ارسال کرد، مقاله به یکی از داوران برای ارزیابی تطبیقی داده خواهد شد.

و) هر هفته ایمیلی برای یادآوری به داوران ارسال می‌شود و در صورت عدم داوری مقاله پس از یک ماه، مقاله از داور پس گرفته شده و به داور جدید داده خواهد شد. با توجه به میزان اصلاحات درخواستی و نقطه‌نظرات داوران و سرعت و دقت انجام اصلاحات توسط نویسندگان، اخذ پذیرش در این نشریه حدود چهار ماه (در صورت تایید نهایی داوران) به طول خواهد انجامید.