از داوران محترم درخواست می شود هرچه سریعتر نسبت به ارسال آخرین حکم کارگزینی، شماره حساب (ترجیحا شماره حساب بانک صادرات و یا ملت) و شماره تماس خود به ایمیل مجله و یا فکس دفتر مجله اقدام فرمایند.

Email: Animalbiojournal@pnu.ac.ir

Fax: 02122458315 

با سپاس فراوان مدیر اجرایی مجله

 

 

دانلود مقاله از سایت فصلنامه رایگان است.
این نشریه سرقت ادبی را بررسی می کند.

 

فصلنامه علمی - پژوهشی زیست شناسی جانوری تجربی

ISSN: 2322-2387

 " زیست شناسی جانوری تجربی" با عنوان لاتین “Experimental Animal Biology” نشریه‌ای است با اعتبار علمی- ‌‌پژوهشی که توسط دانشگاه پیام نور (صاحب امتیاز) و با همکاری انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران به تعداد چهار شماره در سال نتایج تحقیقات حاصل از پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای در موضوعات مختلف مربوط به زیست شناسی را بصورت فصلنامه ( 4 شماره در سال) منتشر خواهد کرد. این مجله تخصصی با مجوز شماره 4/73073 مورخ 1391/04/30 کمیسیون نشریات وزارت علوم تحقیقات و فناوری از اولین شماره دارای اعتبار علمی- پژوهشی بوده و امکان نشر دارد. 

رتبه ارزیابی مجله در سامانه رتبه بندی نشریات علمی وزارت علوم  (B72)

 

شماره جاری: دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 31، زمستان 1398، صفحه 11-134 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه پیام نور

مدیر مسئول سردبیر دبیر اجرایی
شاپا چاپی
2322-2387
شاپا الکترونیکی
2538-4856