داوران

فرم شماره 6- فرم داوری مقاله     

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

دانشگاه پیام نور

معاونت پژوهشی، مدیریت تحقیقات و خدمات پژوهشی، گروه نشریات

فرم ارزیابی مقاله در فصلنامه های تخصصی

 

استاد محترم جناب آقای /سرکار خانم  

با سلام و احترام، ضمن اظهار تشکر از همکاری جنابعالی خواهشمند است مقاله پیوست را مطالعه نموده و حداکثر 15 روز پس از وصول، نظرات ارزشمند خود را به دفتر نشریه واقع در خ استاد نجات الهی- خ شهید فلاحپور- ساختمان مرکز تهران شرق-طبقه چهارم  و یا از طریق پست الکترونیکی  animalbiojournal@pnu.ac.ir   ارسال تمایید. همچنین در صورت نیاز، گواهی انجام داوری مقاله برای جنایعالی ارسال خواهد شد. خواهشمند است در صورت عدم پذیرش داوری مقاله، افراد متخصص دیگر و محل اشتغال آن­ها را اعلام نمایید.

                          دکتر رضا حاجی حسینی

                             سردبیر مجله

 

(داور محترم، لطفاً نظر خود را با علامت گذاری در خانه های مشخص شده اعلام نمایید)                 

کد مقاله:                          

نام مقاله:  

پیشینه چاپ: آیامقاله قبلاً در نشریات علمی – پژوهشی داخلی یا خارجی چاپ یا ارائه شده است.            

بلی  ¨                                             خیر¨

 

             

 

(درصورت مثبت بودن پاسخ، نام نشریه و شماره آن یا نام همایش و تاریخ آن ذکر شود.

مقاله از چه نوع است؟    

بنیادی¨                         کاربردی¨                          پژوهشی¨

 

 

توضیح بیشتر:

هماهنگی عنوان مقاله با محتوای آن   

کامل و مناسب  ¨      نارسا و نیازمند اصلاح¨     طولانی¨          عدم تطابق با محتوا¨          

         

                

توضیح بیشتر:

متناسب بودن چکیده انگلیسی با متن مقاله     

برگردان خوب ¨         عدم تطابق با چکیده فارسی ¨             طولانی¨         نیازمند ویرایش ¨

 

 

توضیح بیشتر:

 

واژگان کلیدی معرفی شده  (حداکثر 6 کلمه)

مناسب  ¨              کم   ¨               زیاد   ¨                 نامناسب¨             

 

 

توضیح بیشتر:

 

متناسب بودن مقدمه مقاله

مرور منابع و اهداف کافی ¨   مرور منابع ناکافی¨   بدون ذکر اهداف¨    طولانی ¨    غیر مرتبط¨

 

 

 

توضیح بیشتر:

 

نو آوری علمی مقاله    

عالی¨            خوب¨                 قابل قبول  ¨              فاقد نوآوری¨               

 

 

توضیح بیشتر:

 

تفکیک بخش­های مختلف ( چکیده، مقدمه، روش،نتایج ،بحث و  نتیجه­گیری )انسجام مطالب مقاله

عالی ¨      نیازمند اصلاح  ¨          اختلاط قسمتهای مختلف ¨            بدون انسجام¨                                                                                    

 

                        

توضیح بیشتر:

 

مواد و روش­ها (روش شناسی)

ویژگی طراحی آزمایش                                                                  

مناسب¨

نامناسب¨

تناسب روش نمونه­گیری

مناسب¨

نامناسب¨

کفایت تعداد نمونه

  کافی¨

  ناکافی¨

 

 

 

 

توضیح بیشتر: 

                                                      

نتایج: جدول ها و نمودارها و اشکال متناسب با مقاله است؟

ترتیب درست ¨    ترتیب نادرست ¨       فاقد عنوان ¨    شماره گذاری نادرست ¨                 مرتبط یا غیر مرتبط  ¨                                                                       

 

 

 

 

توضیح بیشتر: 

            

 

 

 

بحث و نتیجه گیری:

 

جامع و کافی¨      مقایسه با نتایج دیگران ¨          با بخش نتایج ترکیب شده¨                                                 

حجم بحث متناسب با مقاله است ؟       بلیo                                     خیرo

 

 

          توضیح بیشتر:

 

 

استفاده مطلوب از منابع اصلی، جدید  و مناسب

عالی¨         قابل قبول ¨             استفاده کمتر از منابع جدید ¨         منابع کم¨                         

 

                                           

 

 

توضیح بیشتر:

 

 

مأخذ نویسی (داخل متن و پایان مقاله)

منابع مرتبط¨     منابع جدید ¨        

آیا در متن مقاله تمامی منابع استفاده شده است؟      بلیo                       خیرo

آیا منابع طبق فرمت مجله تنظیم شده است؟           بلیo                       خیرo          

 

 

 

           

 

توضیح بیشتر:

 

 

آیا مقاله قابل چاپ در نشریه علمی-پژوهشی  است؟           بلی¨         خیر¨        با اصلاحات¨          

خواهشمند است سایر دلایل خود را مبنی بر تایید، رد یا اصلاح مقاله مرقوم فرمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشخصات داور

نام و نام خانوادگی:                               رشته تحصیلی:                         مرتبه علمی:                                    دانشگاه محل اشتغال:

شماره حساب ترجیحاً بانک ملت:                                     شعبه                                       کد                               شهرستان                   

شماره تلفن                                                   دورنگار                                      پست الکترونیکی

آدرس

توجه: در صورتی که شماره حسابی غیر از بانک ملت معرفی می­فرمایید، لطفا شماره شبای آن را نیز مرقوم فرمایید.

امضا و تاریخ: