دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 38، پاییز 1400، صفحه 11-92 
4. تنوع گونه‌ای پرندگان تالاب بین‌المللی ‏انزلی

صفحه 39-54

10.30473/eab.2021.56016.1808

عباس عاشوری؛ حسین وارسته مرادی؛ فرهاد حسینی طایفه


7. پراکنش، وضعیت حفاظتی و کلید شناسایی ‏اعضای جنس ‏Luciobarbus Heckel, ‎‎1843‎‏ در ایران

صفحه 77-92

10.30473/eab.2021.54891.1800

آرش جولاده رودبار؛ حمید فرحمند؛ امیررضا عابد علم دوست؛ باقر مجازی امیری؛ سهیل ایگدری