دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 26، پاییز 1397 
3. بررسی اثرات عصاره دانه گیاه دارویی گشنیز بر روی خصوصیات کیفی گوشت در بره‌های سنجابی

صفحه 27-33

10.30473/eab.2018.5178

جعفر فخرائی؛ غلامرضا سیاه کمری؛ حسن خمیس‌آبادی؛ حسین منصوری یاراحمدی


11. غنی‌سازی مواد غذایی جلبک کلرلا Chlorella sorokiniana (Shihira & R.W. Krauss)

صفحه 105-113

10.30473/eab.2018.5186

آمنه جمشیدی؛ محمدعلی ابراهیمی؛ طیبه رجبیان؛ غلامرضا بخشی حانیکی؛ شهلا مظفری