دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، تابستان 1394 
1. بررسی اثرات نانو اکسید روی بر اووژنز در موش بالغ نژاد NMRI

صفحه 1-10

کاظم پریور؛ نسیم حیاتی رودباری؛ علیرضا بدیعی؛ رقیه تقی‌زاده حاجی آقا


6. معرفی 3 رکورد جدید مگس گل (Dip: Syrphidae) برای فون استان خراسان رضوی

صفحه 45-52

الهه شجاعی حصاری؛ شاهرخ پاشایی راد؛ مرتضی سیف اله زاده زوارم