دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، بهار 1394 
1. مقایسه ساختار بافتی غضروف ستون فقرات با باله پشتی در تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus)

صفحه 1-8

تراب قنبری؛ رحیم عبدی؛ محمود بهمنی؛ رضوان الله کاظمی؛ احمد سواری


2. بررسی تغییرات بافتی کبد ماهی کاراس طلایی (Carassius auratus) در مواجهه با غلظت‌های کشنده و تحت-کشنده کادمیوم

صفحه 9-16

حامد غفاری فارسانی؛ سید علی اکبر هدایتی؛ محمد منصوری چرهی؛ نرگس رستمیان؛ الهه چهارده بالادهی


6. بررسی رفتار لانه‌سازی در عقرب‌های حفار استان خوزستان

صفحه 47-52

ایمان گوهری؛ ساناز مولایی بیرگانی؛ شاهرخ پاشایی‌راد؛ شاهرخ نوید پور


7. تأثیر یخ ازنه بر افزایش ماندگاری قزل‎آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) صید شده به روش غیرمنجمد

صفحه 53-65

مریم لاریجانی؛ سید حسین خبازی خادر؛ محمدجواد یوسف‌نژاد؛ زهره رحیمی کلاته


9. بررسی اثرات آپوپتوتیک تزریق داخل صفاقی نانوذرات نقره بر هیپوکامپ موش صحرایی

صفحه 79-87

پروین خدارحمی؛ حمید نصراله زاده فیلی؛ میترا حیدری نصرآبادی