دوره و شماره: دوره 3، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 1-79 
1. بررسی میزان بیان تعدادی از ژن‎های دخیل در سرطان در چند رده سلول سرطانی مختلف به روش RT-PCR

صفحه 1-12

پروین بلوری؛ رضا حاجی حسینی؛ رضا شیخ‌نژاد؛ محسن همدانی؛ مهناز سجادی؛ زهرا فرساد


6. بررسی جمعیت قورباغه مردابی Rana ridibunda در تالاب قوریگل

صفحه 63-69

نادر حبیب‌زاده؛ رضا حسنعلی‌زاده؛ محمد ممی‌زاده