با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
اثرات فلز سرب بر پروفایل آنزیمی در برخی بافت‌ها و انتخاب شاخص مناسب در ماهی سفیدک سیستان (Schizothorax zarudnyi)

هاشم خندان بارانی*؛ محدثه میری؛ حسینعلی دهمرده

دوره 4، شماره 3 ، بهمن 1394، ، صفحه 1-11

چکیده
  چکیده آلودگی یک مشکل جهانی با عواقب بسیار خطرناک است. فلزات سنگین یک گروه مهم از این آلاینده­ها هستند که در اثر فعالیت­های انسانی و منابع طبیعی وارد اکوسیستم­های آبی می­شوند و سلامت جانوران و سیستم را تحت تأثیر قرار می­دهند. در مطالعه حاضر به بررسی اثر غلظت تحت کشنده فلز سرب (30 روز تحت غلظت 3 میلی‎گرم بر لیتر) بر فعالیت آنزیم‎های ...  بیشتر

بررسی تغییرات بافتی کبد ماهی کاراس طلایی (Carassius auratus) در مواجهه با غلظت‌های کشنده و تحت-کشنده کادمیوم

حامد غفاری فارسانی؛ سید علی اکبر هدایتی؛ محمد منصوری چرهی؛ نرگس رستمیان؛ الهه چهارده بالادهی

دوره 3، شماره 4 ، اردیبهشت 1394، ، صفحه 9-16

چکیده
  چکیده هدف از مطالعه حاضر ارزیابی اثرات فلز سنگین کادمیوم بر ساختار بافتی کبد ماهی کاراس طلایی در شرایط آزمایشگاهی بود. آزمایش به مدت یک هفته در ۵ تیمار و با ۳ تکرار (شاهد، ppm 8/2، ppm۶/۵، ppm۴/۸ و ppm۲/۱۱) کادمیوم که به صورت ۰ (شاهد)، ۲۵%، ۵۰%، ۷۵% و ۱۰۰ درصد LC50 کادمیوم (بر اساس مطالعات قبلی محققین) انتخاب شده بود و به روش تجدید پذیر مورد آزمایش ...  بیشتر