با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
بیوسیستماتیک جانوری
مدل‌سازی مطلوبیت زیستگاه پلنگ ایرانی (‏Panthera pardus‏) در استان ‏لرستان

محمدرضا اشرف زاده؛ علی‌اصغر نقی‌پور؛ علیرضا محمدی؛ مریم حیدریان؛ هادی خوشناموند

دوره 11، شماره 4 ، خرداد 1402، ، صفحه 95-108

https://doi.org/10.30473/eab.2023.67107.1903

چکیده
  استان لرستان، به‌عنوان یک منطقه عمدتاً کوهستانی، بخش مهمی از گستره پراکنش پلنگ را در غرب کشور در خود جای داده است. با این وجود، اطلاعات چندانی از پراکنش جغرافیایی پلنگ در این استان در دسترس نیست. هدف از پژوهش حاضر، تعیین زیستگاه‌های مطلوب پلنگ ایرانی با استفاده از یک رویکرد تلفیقی حاصل از هفت الگوریتم مختلف در سطح استان لرستان است. ...  بیشتر

همپوشانی زیستگاه پلنگ ایرانی با زیستگاه ‏گوسفند وحشی و بز وحشی در ایران

امیر ابراهیمی؛ آزیتا فراشی؛ علیرضا راشکی

دوره 8، شماره 3 ، بهمن 1398، ، صفحه 121-134

https://doi.org/10.30473/eab.2019.40075.1629

چکیده
  پلنگ ایرانی از شاخص­ترین پستانداران ایران است که بخش بزرگی از جمعیت آن در ایران گزارش شده­است و پراکندگی آن در کشور، به عوامل مختلفی نظیر عوامل اقلیمی و انسانی بستگی دارد. مطالعه­ی زیستگاه این گونه به­عنوان یک گونه کلیدی و موثر بر عملکرد اکوسیستم، از لحاظ حفاظتی دارای اهمیت زیادی است. طبق مطالعات پیشین، با وجود گستردگی رژیم ...  بیشتر