با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : گزارش موردی

نویسندگان

1 مربی بیولوژی دریا، گروه علوم دریایی، دانشکده منابع طبیعی و محیط ‏زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران ‏

2 استادیار بیولوژی دریا، ، گروه علوم دریایی، دانشکده منابع طبیعی و محیط ‏زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 دانشیار، مرکز تحقیقات تنوع زیستی، آکادمیا سینیکا، نانگانگ، تایپه، 11529، ‏تایوان

4 استادیار بیولوژی دریا، گروه علوم دریایی، دانشکده منابع طبیعی و محیط ‏زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

خزه‌شکلان از انواع فون‌های مخفی‌زی شناخته‌شده در اجتماعات مرجانی هستند که در تثبیت اولیه رسوبات و همچنین استحکام اسکلت کربنات کلسیمی مرجان‌ها نقش دارند. اگرچه آنها پراکنش وسیعی در محیط های آبی دارند، اما در ارتباط با گونه‌های حاضر در اجتماعات مرجانی خلیج فارس (به‌ویژه آب‌های ایران) اطلاعات محدودی موجود است. طی بررسی و شناسایی گونه‌های مرجان در دو جزیره ابوموسی و سیری، خزه‌شکلCelleporaria pigmentaria در بخش‌های مرده گونه Porites harrisoniو جلبک قرمز کورالین در عمق 3 تا 8 متری مشاهده شد. این گونه متعلق به راسته Cheilostomatida بوده و از متداول‌ترین گونه‌های شناخته شده در اجتماعات مرجانی می‌باشد. از ویژگی‌های بارز این گونه می‌توان حضور لکه های سفید- سیاه در سطح کلنی و همچنین وجود زوئیشیا نامنظم را نام برد، که در شناسایی میدانی قابل استفاده است. مقاله حاضر اولین گزارش حضور این گونه در اجتماعات مرجانی ایران می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

Alidoost Salimi, M.; Ghavam Mostafavi, P.; Fatemi, S.M.R.; Aeby, G.S. (2017). Health status of corals surrounding Kish Island, Persian Gulf. Diseases of aquatic organisms; 124(1): 77-84.
Bromleya, R.G.; Heinberg, C. (2006). Attachment strategies of organisms on hard substrates: A palaeontological view. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology; 232 (2-4): 429- 453.
Cuffy, R. (2006). Bryozoan-built reef mounds-the overview from integrating recent studies with previous investigations. In: Scholz J, Taylor PD, Vavra N (eds) Contributions to bryozoology: a tribute to Ehrhard Voigt (1905–2004). Courier Forschungsinstitut Senckenberg; (257): 35-48.
Ernst, A.; Königshof, P. (2008). The role of bryozoans in fossil reefs-an example from the Middle Devonian of the Western Sahara. Facies; 54(4): 613.
Hageman, S.; Lukasik, J. (2003). Paleoenvironmental significance of Celleporaria (Bryozoa) from modern and tertiary cool-water carbonates of southern Australia. PALAIOS, V; (18): 510-527.
Hamdane, A.; Moissette, P. (2001). Bryozoan distribution in a Messinian coral reef complex of western Algeria. Bryozoan Studies, Wyse Jackson, Butter & Spencer Jones (eds); ISBN 90 5809 388 3.
Konar, B.; Iken, K. (2005). Competitive dominance among sessile marine organisms in a high Arctic boulder community. Polar Biology; 29: 61-64.
Louis, S. (2006). Taxonomy, bionomics and biofouling of bryozoans from the coasts of india and the antarctic waters. PhD thesis. Department of marine biology, microbiology and biochemistry school of marine sciences cochin university of science and technology cochin; (682) 016: 297.
Mallela, J. (2007). Coral reef encrusted communities and carbonate production in cryptic and exposed coral reef habitats along a gradient of terrestrial disturbance. Coral Reefs; 26(4): 775.
Moissette, P. (1993). Bryozoan assemblages in Messinian deposits of western Algeria. Lethaia; 26: 247-259. ISSN 0024-1 164.
Ostrovsky, A.N.; Cáceres-Chamizo, J.P.; Vávra, N.; Berning, B. (2011). Bryozoa of the Red Sea: history and current state of research. In: Wyse Jackson, P. N., Spencer Jones, M.E. (eds), Annals of Bryozoology3.International Bryozoology Association, Dublin; 67-97.
Riegl, B.M.; Purkis, S.J. (eds.). (2012). Coral Reefs of the Gulf: Adaptation to Climatic Extremes, Coral Reefs of the World 3; DOI 10.1007/978-94-007-3008-3_11.
Rasser, M.; Riegl, B. (2002). Holocene coral reef rubble and its binding agents. Coral Reefs; 21(1): 57-62.
Taylor, P.D. (2016). Competition between encrusters on marine hard substrates and its fossil record. Palaeontology; 59(4): 481-97.
Windton, J. (1986). An Annotated Checklist of Coral-Associated Bryozoans. Published by the American museum of natural history central park, NY; (2859): 1-39. ISSN 0003-0082.
Wood, A.C.L.; Probert, P.K.; Rowden, A.A.; Smith, A.M. (2012). Complex habitat generated by marine bryozoans: a review of its distribution, structure, diversity, threats and conservation. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems; 22(4): 547-563. doi:10.1002/aqc.2236.