با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی ، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی دکتری، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه رازی کرمانشاه

3 عضو هیئت علمی گروه تنوع زیستی، مرکز بین‌المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی کرمان

چکیده

در این مطالعه، با بررسی ویژگی‏های زیستگاهی، پراکنش، داده­های مورفومتریک و مریستیک مربوط به تعداد 5 نمونه از زیرگونه Lantz and Suchow, 1934 Apathya cappadocica urmiana، الگوی پراکنش جدیدی برای آن در غرب فلات ایران ارائه شده است. این نمونه‌ها طی سال‏های 2010 تا 2013 جمع‏آوری شده­اند. سابقاً دامنه پراکنش این زیرگونه فقط در استان آذربایجان غربی، در تنگه­های اطراف دامنه­های غربی دریاچه ارومیه شناخته می‌شد. در این مقاله، این زیرگونه از استان‏های کردستان، کرمانشاه و ایلام نیز گزارش می‌گردد. بنابراین دامنه پراکنش این زیرگونه شامل مناطقی گسترده‌تر به سمت جنوب و غرب کوهستان‏های زاگرس می‌باشد. توقف این مدل پراکنش در استان ایلام به سمت جنوب، یعنی آخرین حد پراکنش این زیرگونه توسط نقشه‏های توپوگرافی و اقلیم، تعیین و اطلاعات جدیدی در مورد زیست‌شناسی، پراکنش و مورفولوژی این زیرگونه ارائه شده است
 

کلیدواژه‌ها