با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، تکثیر و پرورش آبزیان، علوم و تحقیقات تهران (کردستان)، سنندج، ایران

2 استاد، موسسه تحقیقات شیلات ایران

3 استادیار، گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات کردستان، سنندج

4 دانشیار، موسسه تحقیقات شیلات ایران

چکیده

در این بررسی مراحل مختلف رشد جنینی ماهی مرکب ببری (Sepia pharaonis) ساکن در دریای عمان را تا مرحله تخمه‏گشایی مورد مطالعه قرار گرفت. خوشه تخم‏ها از تورهای گرگور جمع‏آوری و این تخم‏ها برای بررسی بیشتر به بخش تکثیر و پرورش، مرکز تحقیقات آب‏های دور- چابهار انتقال داده شد. به منظور دستیابی به اطلاعات دقیق هر 24 ساعت یکبار از تخم‏های لقاح یافته نمونه‏برداری صورت گرفت. سایز تخم‏های انتخاب شده 4±11 میلی‏متر ثبت گردید که به دلیل سایز بزرگ تخم‏های ماهی مرکب مراحل رشد و نمو جنین در طول دوره انکوباسیون در داخل کپسول قابل مشاهده می‏باشد. بررسی‏ها نشان داد که در دمای آب 2±20 درجه سانتی‏گراد دوره تخم گشایی حدود 5±25 روز به طول می‏انجامد. در این بررسی نتایج بدست آمده نشان داد که اولین تسهیم در روز اول انجام شد و کیسه زرده از روز پانزدهم (15) به بعد شروع به کاهش کرده است. تنتاکل­ها در روز 14 قابل مشاهده می‏باشد. مراحل رشد و نمو اگرچه در کلیه ماهیان مرکب از یک الگوی رشد و نمو جنینی تبعیت می‏کنند، اما دما نقش مهمی را در مدت زمان تخمه گشایی ایفا می‏کند.
 

کلیدواژه‌ها

Fishery's fishing statistic Bureau.; (2008). reported the catches of cuttlefish in the Persian Gulf, Oman Sea.##Statistic Bureau fisheries fishing Iran.; (2008). reported the catches of cuttlefish in the Persian Gulf, Oman Sea.##Hossein Zadeh Sahafi, E.; (2003). incubating eggs and growth stages cuttlefish (Sepia pharaonis) to release sea on the coast in Hormozgan. Iranian Journal of Fisheries; Eleventh year, 3: 135-127.##Department of Statistics studies the development of fisheries.; (2008). Statistical Yearbook Fisheries Organization of Iran (2001-2008).##Nahavandi, G.; Rezvani Gil Kalai, S.; Authority, Gh.; Kazemi, B.; (2008). RRNA s18 gene diversity in populations of cuttlefish (Sepia pharaonis) Persian Gulf, Oman Sea using PCR-RFL. Journal of Fisheries of Iran; the fourteenth year; 2: 168-157.##Valinassab, T.; (1994). The final project is to investigate the biology of species identification. Cuttlefish, Iranian Fisheries Research Institute and education. 65 pages.##Valinassab, T.; (1994). Nutritional value cuttlefish tiger, distant waters fisheries research center.##Valinassab, T.; (2000). the population diversity study Cuttlefish (Sepia pharaonis) the Persian Gulf, Oman Sea. Islamic Azad University Ph.D. dissertation. 173 page.##Valinassab, T.; (2001). Morphometric study Cuttlefish (Sepia pharaonis) the Persian Gulf, Oman Sea. Iranian Journal of Fisheries; Ninth year, 4: 79-92.##Anil, M.K.; Andrews, J.; Unnikrishnan, C.; (2005). Growth, Behaviour and Mating of pharaoh cuttlefish (Sepia pharaonis) in captivity, The Israil Journal of Aquaculture-Bamidgeh; 57(1), 25-31.##Alami-Durante, H.; Bergot, P.; Rouel, M.; Goldspink, G.; (2000). Effects of environmental temperature on the development of the myotomal white muscle in larval carp (Cyprinus carpio L.). J. Exp. Biol.; 203: 3675-3688.##Arnold, J.M.; (1965). Normal embryonic stages of the squid, Loligo pealii Lesueur. Biological Bulletin; 128(1): 24-32.##Baeg, G.H.; Sakurai, Y.; Shimazaki, K.; (1992). Embryonic stages of Loligo bleekeri Keferstein. The Veliger; 35(3): 234-24l.##FAO year book.; (2013). Fishery Statictics (capture production). Vol. 100/1.##Gabr, H.R.; Hanlon, R.T.; Hanafy, M.H.; El-Etreby, S.G.; (1998). Maturation, fecundity and seasonality of reproduction of two commercially valuable cuttlefish, Sepia pharaonis and S. dollfusi, in the Suez Canal. Fisheries Research; 36: 99-115.##Jereb, P.; Roper, C.F.E.; (2005). Cephalopods of the world. FAO species catalogue for fishery purposes. 262 p.##Maerz, Paul.; (1930). A Dictionary of Color New York:1930 McGraw Hill Discussion of the color Sepia, Page 179.##Naef, A.; (1928). Die Cephalopoden. Fauna Flora Golf Neapel; 35(2): 1-357.##Nabhitabhata, J.; Nilaphat.; (1999). life cycle of cultured Pharaoh cuttlefish Sepia pharaonis Ehrenberg, 1831. Phuket Marine biological Center Special Publication; 19(1): 25-40.##Nithya, V.; Ambikapathy.; Panneerselvam, A.; (2011). Effect of pharaoh’s cuttlefish ink against bacterial pathogens, Asian Journal of Plant Science and Research; 1(4): 49-55.##Norman, M.D.; Reid, A. (2000). A Guide to Squid, Cuttlefish and Octopuses of Australasia. CSIRO Publishing.##O'Oor, R.K.; Balch, N.; Foy, E.A.; Hirtle, R.W.M.; Johnston, D.A.; Amaratunga, T.; (1982). Embryonic development of the squid, lllex illecebrosus, and effect of temperature on development rates. Journal of North-west Atlantic Fishery Science; 3: 41-45.##Owen, T.L.; (1974). Hand book of common methods in limnology. Institute of environmwntal studies and department of biology, Baylor university, Waco, texas, U.S.A. 120-130.##Paine, R.T.; (1996). Food web complexity and species diversity. Am. Nat. 100, 65-75.##Pandian, T.J.; (1987). Sustainable clean water and aquaculture. ARCH. Hydrobial; 28: 333-343.##Pkasokan.; Vaskakati, D.; (1991). Embryonic development and hatching of Loligo (Photololigo) duvauceli Orbigny, 1848 (Loliginidae, Cephalopoda) in the laboratory. indian Journal of Fisheries; 3S(i): 201-206.##Reid, A.; Jereb P.; Roper, C.F.E.; (2005). Family Sepiidae. In Jereb, P. & Roper, C.F.E.eds. Cephalopods of the world. An annotated and illustrate catalogue of species known to date. Volume 1. Chambered nautiluses and sepioids (Nautilidae, Sepiidae, Sepiolidae, Sepiadariidae, Idiosepiidae and Spirulidae). FAO Species Catalogue for Fishery.##Santos, M.B.; Pierce, G.J.; Hartmann, M.G.; Smeenk, C.; Addink, N.; Kuiken, T.; Reid, R.J.; Patterson, I.A.P.; Lordan, C.; Rogan, E.; Mente, E.; (2001). Additional notes on stomach content of sperm whales Physeter macrocephalu in the north-east Atlantic. Jornal of the Marine Biological Association of the United Lingdom; 82, 501-507.##Segawa, S.; Yang, W.T.; Marthy, H.J.; Hanlon, R.T. (1988). Illustrated embryonic stages of the eastern Atlantic squid Loligo forbesi. The Veliger; 30(3): 230-243.##Young, R.E.; Harman, R.F.; (1988). "Larva", "Paralarva", and "Subadult" in Cephalopod Terminology". Malacologia; 29(1): 201-207. Retrieved August 13, 2011.##