با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
بیوسیستماتیک جانوری
مدل‌سازی مطلوبیت زیستگاه پلنگ ایرانی (‏Panthera pardus‏) در استان ‏لرستان

محمدرضا اشرف زاده؛ علی‌اصغر نقی‌پور؛ علیرضا محمدی؛ مریم حیدریان؛ هادی خوشناموند

دوره 11، شماره 4 ، خرداد 1402، ، صفحه 95-108

https://doi.org/10.30473/eab.2023.67107.1903

چکیده
  استان لرستان، به‌عنوان یک منطقه عمدتاً کوهستانی، بخش مهمی از گستره پراکنش پلنگ را در غرب کشور در خود جای داده است. با این وجود، اطلاعات چندانی از پراکنش جغرافیایی پلنگ در این استان در دسترس نیست. هدف از پژوهش حاضر، تعیین زیستگاه‌های مطلوب پلنگ ایرانی با استفاده از یک رویکرد تلفیقی حاصل از هفت الگوریتم مختلف در سطح استان لرستان است. ...  بیشتر

بررسی ارتباط‌های زیستگاهی گور ایرانی ‏‏(‏Equus hemionus onager‏) و مدل‌سازی ‏منطقه گذر این گونه از جاده در منطقه ‏حفاظت‌شده بهرام گور

کامران الماسیه؛ علیرضا محمدی؛ لیلا جولایی

دوره 9، شماره 4 ، اردیبهشت 1400، ، صفحه 77-87

https://doi.org/10.30473/eab.2020.50630.1768

چکیده
  این مطالعه با هدف تعیین ارتباط‌های زیستگاهی گور ایرانی و منطقه گذر جاده‌ای این گونه در منطقه حفاظت‌شده بهرام گور انجام شد. در این مطالعه، مدل‌سازی مطلوبیت زیستگاه با تعداد 57 نقطه حضور گور ایرانی و شش متغیر محیط زیستی در بسته Biomod2 در محیط نرم‌افزار R بر اساس چهار مدل مطلوبیت زیستگاه انجام گرفت و نقشه تجمعی حاصل از این مدل‌ها در طراحی ...  بیشتر