با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
مطالعه و مقایسه صفات مورفومتریک جمعیت‌های مختلف شپش سر Pediculus humanus capitis DeGeer (Phthiraptera: Pediculidae) از جنوب شرق استان تهران

ندا خردپیر؛ فاطمه قندالی؛ سیامک یوسفی سیاهکلرودی

دوره 7، شماره 4 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 83-90

https://doi.org/10.30473/eab.2019.5683

چکیده
  چکیده شپش سر انسان Pediculus humanus capitis De Geer متعلق به حشرات راسته Phthiraptera با دگردیسی ناقص از آفات بهداشتی عمومی است که سالانه میلیون­ها انسان را در سراسر دنیا آلوده می­کند. مطالعه­ای درباره صفات مورفومتریک پنج جمعیت  این آفت در مناطق شهری جنوب شرق استان تهران انجام شد. نمونه شپش­ها از مدارس متوسطه دخترانه طی پاییز 1393 تا بهار 1394 جمع­آوری ...  بیشتر