با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
تعیین تنوع ژنتیکی گونه بومی و نادر آب‌های داخلی ایران، ماهی گورخری گنو Aphanius ginaonis با استفاده از مارکر مولکولی PCR-RFLP

عصمت سلیمی؛ حسین ذوالقرنین؛ بیتا ارچنگی

دوره 6، شماره 4 ، خرداد 1397، ، صفحه 35-40

چکیده
    چکیده کشور ایران با پراکندگی بسیار وسیع جغرافیایی دارای زیستگاه­های متعدد و اهمیت بوم­شناسی بسیار بالایی می‌باشد. در میان مطالعات بوم‌شناسی، بررسی­های انجام­شده بر روی آب­های داخلی ایران بسیار اندک است. آگاهی از ویژگی­های زیست­شناسی و همچنین بوم­شناسی گونه­های مختلف آبزیان می­تواند اطلاعات مفیدی جهت مدیریت ...  بیشتر