با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
بیوسیستماتیک جانوری
مدل‌سازی مطلوبیت زیستگاه پلنگ ایرانی (‏Panthera pardus‏) در استان ‏لرستان

محمدرضا اشرف زاده؛ علی‌اصغر نقی‌پور؛ علیرضا محمدی؛ مریم حیدریان؛ هادی خوشناموند

دوره 11، شماره 4 ، خرداد 1402، ، صفحه 95-108

https://doi.org/10.30473/eab.2023.67107.1903

چکیده
  استان لرستان، به‌عنوان یک منطقه عمدتاً کوهستانی، بخش مهمی از گستره پراکنش پلنگ را در غرب کشور در خود جای داده است. با این وجود، اطلاعات چندانی از پراکنش جغرافیایی پلنگ در این استان در دسترس نیست. هدف از پژوهش حاضر، تعیین زیستگاه‌های مطلوب پلنگ ایرانی با استفاده از یک رویکرد تلفیقی حاصل از هفت الگوریتم مختلف در سطح استان لرستان است. ...  بیشتر