با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
ارزیابی توزیع و مطلوبیت زیستگاه گربه ‏شنی (‏Mammalia: Carnivora: Felidae‏) در ‏استان سیستان و بلوچستان، ایران

سمیرا غفاری پور؛ مرتضی نادری؛ محمد انور هاشمزهی

دوره 10، شماره 3 ، بهمن 1400، ، صفحه 75-88

https://doi.org/10.30473/eab.2021.54111.1797

چکیده
  شناخت گستره جغرافیایی گونه­‌ها و وابستگی ­های زیستگاهی آن­ها برای برنامه­های حفاظت از گونه‌­ها بسیار ضروریست و انتخاب زیستگاه یکی از مهمترین فاکتورهای تأثیرگذار بر برازش ارگانیسم­ها است. گربه شنی گونه‌ای نادر است که به‌دلیل زندگی شب فعال و مخفی، به خوبی مورد مطالعه قرار نگرفته است. در این تحقیق، با استفاده از روش مدل­سازی ...  بیشتر