با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی گروه زیست‌شناسی دانشگاه شهرکرد، دانشکده علوم پایه

چکیده

در این مقاله یکی از روش‏های ساده، سریع و دقیق برای تهیه تصاویر علمی از نمونه‏های جانوری پیشنهاد شده است. در این روش ابتدا عکس‏ها نمونه و یا تصاویر تهیه شده با مداد با کمک میکروسکوپ و یا استریومیکروسکوپ مجهز به لوله ترسیم اسکن می‏شوند. تصاویر اسکن شده در برنامه CorelDraw باز شده و جزئیات تصاویر با کمک قلم‏های ویژه و خطوط مناسب ترسیم می‏شود. تصاویر تهیه شده نهایی با این روش با فرمت‏های شناخته شده ذخیره و در مقالات علمی مورد استفاده قرار می‏گیرند. به عنوان گزینه‏ای اختیاری، استفاده از تابلو دیجیتایزر برای ترسیم اولیه نمونه و هم افزودن جزئیات امکان پذیر می‏باشد.