با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه بیوسیستماتیک جانوری، دانشگاه پیام نور تهران شرق، ‏تهران، ایران

2 دانشیار، گروه علوم جانوری و زیست‌شناسی دریا، دانشکده علوم و فناوری ‏زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده

شیخک‌ها راسته کوچکی از حشرات هستند که شامل 2452 گونه از 446 جنس و 15 خانواده در سراسر جهان می‌باشند. آنها حشراتی شکارچی و روز فعال بوده و از انواع مختلف حشرات مانند ملخ‌ها و حتی شیخک‌های دیگر یا آفات و حتی مهره‌دارانی مثل مارها و مارمولک‌ها تغذیه می‌کنند. پژوهش حاضر به‌منظور بررسی فونستیک شیخک‌ها در شهرستان لاهیجان و حومه طی سال‌های 97-96 انجام گرفت. در این راستا شهرستان لاهیجان را به 10 ایستگاه با شرایط اکولوژیک متفاوت تقسیم کرده و نمونه‌برداری از آنها به‌صورت مستقیم و دستی طی سه فصل بهار، تابستان و پاییز، در دفعات و زمان های برابر انجام گرفت. نمونه ها در آزمایشگاه بیوسیستماتیک دانشگاه شهید بهشتی، با استفاده از استریومیکروسکوپ و کلیدهای شناسایی معتبر مثل کلید شناسایی منطقه یورو مدیترانه (Battiston et al., 2010)، مورد شناسایی قرار گرفتند که از بین 120 نمونه، 4 گونه تا حد جنس و گونه مورد شناسایی قرار گرفتند که عبارتند از Mantis religiosa،Hierodula transcaucasica، Empusa fasciata وBolivaria brachyptra. همه نمونه‌های شناسایی‌شده که مورد تأیید پروفسور باتیستون قرار گرفتند، برای اولین بار از شهرستان لاهیجان در استان گیلان گزارش می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

Afshar, J. (1952). Iranian Journal of Medical and Agricultural Entomology, Volume I, University of Tehran Publications.
Battiston, R.; Picciau, L.; Fontana, P.; Marshall, J. (2010). Mantids of Euro-Mediterranean Area;Verona-Italy.
Burmeister, H.  (1838). Taxonomic revision of Stagmatoptera Burmeister, 1838 (Mantodea:Mantidae, Stagmatopterinae).
Carl linnaeus. (1707-1778). Journal of the History of Biology; 25(1): 91-136, 1992.
Demirsoy, A. (1977). Parasitism of Stagmomantis Carolina (Mantodea: Mantidae) by Masiphya confusa (Diptera: Tachinidae)
Ehrmann, R. (2001). Gottesanbeterinnen (mantodea) Eineubersicht: Teil 1: stammesege schichte, systematic, korperbau, and Fortpflanzung; 6(28): 26-32.
Ghahari, M.G.; El-Den, N. (2014). A contribution to the knowledge of the Mantodea (Insecta) fauna of Iran. Linzer biologisch Beitrage; 46: 665-673.
Grimaldi, D. (2003). A revision of Cretaccous mantises and their relationships, including new taxa (Insecta: Dictyoptera: Mantodea). American Museum Noviretates; 3412: 1-47.
Holwell, G.I.; Ginn, S.G.; Herberstein, ME. (2007). Three new species of Ciulfina Giglio-Tos (Mantodea: Liturgusidae) from north-eastern Australia. Zootaxa 1583: 23-35Jadhav SS.
Mofidi-Neyshtank, M. (2003). First report of one subfamily, two genera and 14 species of mantids (Hex., Mantodea) from Iran. Iranian Journal of plant pathology; 71(1): 38-39.
Mirzaee, Z.; & Pashaie Rad, Sh. (2017). Seven new records of Mantids (Insecta: Mantodea) for Albors Mountains, (Tehran Province) Iran. Iranian Journal of Animal Biosystematics; 10.22067/IjAB.V1312.61900.
Mirzayans, H. (1995). Liste des Orthoptera et leurs distribution an Iran. Iranian Journal of Plant Pathology; 18: 10-30.
Morshedi Aqbalagh, A.; Mofidi Nistank, M.; & Taghi Zadeh, M. (2012). Fauna of Sheikhs of Moghan Plain of Ardabil Province. Journal of Crop Entomology. First Year Number Three, page 85-94.
Mukherjee, Et. (1995). Advanced Agricultural Research & Technology Journal; 2 (1): 83-100, 2018.
Rohani, A.; & Pashaie Rad, Sh. (2015). Introduction 7 species from 5 genus and 3 sub families in south part of Kordestan province (M.SC. Thesis).