با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 محقق پسا دکتری،‎ ‎دانشکده زیست‌شناسی و مرکز قطب تبارزایی موجودات ‏زنده، پردیس علوم،‎ ‎دانشگاه‎ ‎تهران

2 کارشناس آزمایشگاه،‎ ‎گروه‎ ‎زیست‌شناسی،‎ ‎دانشگاه شهید مدنی

3 استاد، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

استان آذربایجان‌شرقی با وسعت 46930 کیلومتر مربع در منتهی‌الیه شمال‌غربی ایران قرار گرفته است که از امتداد روزخانه ارس با کشورهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان همجوار می‏‌‏باشد. این استان از یک طرف با قرار گرفتن در محل تلاقی البرز و زاگرس دارای دامنه‌ها و دره‌های سر سبز بوده و از طرف دیگر در محل برخورد رشته­کوه‌های زاگرس و آرارات قرار گرفته و تحت تأثیر جریانات آب‌وهوایی مدیترانه‌ای و اطلس شمالی می‌باشد. منطقه ارسباران در شمال استان و هم‌مرز با کشور آذربایجان و ارمنستان قرار دارد که بخش عمده این مطالعه در این ناحیه انجام شده است. 55 نمونه جمع‌آوری‌شده در این مطالعه، متعلق به 5 جنس (Darevskia ،Eremias ،Iranolacerta ،Lacerta و Ophisops)، مربوط به خانواده لاسرتیده­ها است. که شامل 7 گونه (O. elegan ، L .strigata، L. media ، L. brandtii ، E. strauchi، E. pleskei D. raddei) می‏‌‏باشد. در این میان گونه­های Darevskia raddei و Ophisops elegans دارای جمعیت‌های زیادی در استان می‏‌‏باشند.

کلیدواژه‌ها

Ahmadzadeh, F.; Kiabi, B.H.; Kami, H.G.; Hojjati, V. (2008). A Preliminary Study of the Lizard Fauna and Their Habitats in Northwestern Iran, Asiatic Herpetological Research; 11: 1-9.
Anderson, S.C. (1966). The turtles, lizards, and amphibians of Iran. Ph.D. Thesis. Stanford University, 660 p.
Anderson, S.C. (1999) .The Lizards of Iran. Society for the Study of Amphibians and Reptiles, Saint Louis, Missouri, 442 p.
Arnold, E.N.; Oscar, A.; Salvador, C. (2007). Systematics of the Palearctic and Oriental lizard tribe Lacertini (Squamata: Lacertidae: Lacertinae), with description of eight new genera. Zootaxa; 1430: 1-86.
Baluch, M.; Kami, H.G. (1995). Amphibians of Iran. University of Tehran Press, Tehran, 177p.
Dehghani, A.; Hosseinian Yousefkhani, S. S.; Rastegar-Pouyani, N.; Banan-Khojasteh, S. M.; Mohammadpour, A. (2014a). Sexual size dimorphism in Darevskia raddei (Sauria: Lacertidae) from northwestern Iran. Zoology in the Middle East, 60(2), 120-124.
Dehghani, A.; Karamiani, R.; Rastegar-Pouyani, N.; Banan-Khojasteh, S. (2017). The lizard fauna of Arasbaran protected area, East Azerbaijan, Iran. Experimental animal Biology, 5(4), 89-98.
Dehghani, A.; Rastegar-Pouyani, N.; Banan-Khojasteh, S.M.; Mohammadpour, A. (2014b). Some remarks on Darevskia raddei raddei (Boettger, 1892) (Sauria: Lacertidae) habitat loss in Arasbaran, East Azerbaijan, Iran. Available from: http://www.lacerta.de/AS/Bibliografie/BIB_7804.pdf.
Honda, M.; Hidetoshi, O.; Mari, K.; Jarujin, N.; Hoi-Sen, Y.; Showichi, S.; Tsutomu, H. (2000). Phylogenetic Relationships of the Mitochondrial DNA Sequences. Zoological Science; 17(4): 527-537.
Karamiani, R.; Rastegar-Pouyani, N.; Rastegar-Pouyani, E.; Dehghani, A.; Banan-Khojasteh, S. M. (2017). Phenotypical variation and Distribution of the Snake-eyed Skink, Ablepharus bivittatus (Sauria: Scincidae), Iran. Iranian Journal of Animal Biosystematics, 13(2).
Macey, J.; James, A.; Allan, L. (2000). Evolution and phylogenetic information content of mitochondrial genomic structural features illustrated with acrodont lizards. Systemic Biology (Oxford University Press); 49(2): 257-277. Retrieved 5 January 2012.
Mohammadpour, A. (2012). The study of family Lacertidae fauna in East Azarbaijan province, published M.Sc.Thesis. Razi University.
Rastegar-Pouyani, N.; Johari, M.; Parsa, H. (2006). Field Guide to the Reptiles of Iran. First edition. Razi University press 286 p. (in Persian)