با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 4 استادیار، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، ایران

2 کارشناس ارشد، رسانه بر خط نخبگان جوان، ایران

3 استادیار، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران

4 مربی، آزمایشگاه رفتار جانوری، گروه جانورشناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران .

چکیده


چند­ریختی الگوی رنگ بیشتر ارثی و حاصل انتخاب است. بسیاری از گونه­‌های دوزیستان بطور قابل­توجهی چند­ریختی الگوی پشتی یا رنگی نشان می­دهند، به همین دلیل یک سیستم عالی برای مطالعه سوالات مربوط به تکامل و حفظ چند­ریختی فراهم می­کنند. 25 گونه از دوزیستان بی­دم معرفی شده­اند که در آنها چند­ریختی رنگی دیده شده­است و در این میان جنس (Pelophylax)-Rana  بیشتر­ین تنوع را دارد. در بیشتر دوزیستان بی­دم، چند­ریختی به واسطه حضور یا عدم حضور لکه در پشت بدن آنها ایجاد می­شود، که این تنوع رنگی می­تواند شامل پوست کل بدن یا بخشی از آن باشد. در این پژوهش برای مطالعه چند­ریختی قورباغه­مردابی Pelophylax ridibundus، تعداد 200 نمونه، طی شش­ماه کار میدانی در منطقه نمونه­گیری (از فروردین تا شهریورماه سال 1391) از شش ایستگاه (آستانه­اشرفیه، لاهیجان، لنگرود، رودسر، املش و سیاهکل) در شرق استان گیلان با استفاده از تور دسته­بلند جمع­آوری و نمونه­ها بطور زنده به آزمایشگاه جانور­شناسی دانشگاه آزاد واحد تنکابن منتقل گردید. سپس ریخت­های مختلف و ویژگی­های آنها ثبت گردید. بر اساس تعداد و محل قرارگیری خال­ها، وجود و عدم وجود خط مهره­ای و نیز میزان رنگ سبز در سطح  پشتی بدن، 25 ریخت شناسایی­شد، که این تنوع در ریخت می­تواند به دلیل عوامل اکولوژیکی، برای استتار از صیاد یا  برای صید کردن و یا به دلیل عوامل ژنتیکی باشد.

کلیدواژه‌ها

Blouin, M.S.; (1989) history correlates of a color polymorphism in the ornate chorus frog, Pseudacris ornate. Copeia; 2: 319-324.
Endler, J.A.; (1992) Signals, signal conditions and the direction of evolution. American Naturalist; 139: S125-153.
Fishbeck, D.X.; Underhill, J.C.; (1971) Distribution of stripe polymorphism in wood frog, Rana sylvatica leconte, from Minnesota, Copeia; 2: 253-259.
Hoffman, E.A.; Blouin, M.S.; (2000) A review of colour and pattern polymorphisms in anurans, Biological Journal of the Linnean Society; 70: 633-665.
Hoffman, E.A.; Schueler, F.W.; Jones, AG.; Blouin, MS.; (2006) An analysis of selection on a colour polymorphism in the northern leopard frog. Molecular Ecology; 15: 2627-2641.
Ishchenko, V.G.; (1978) Dynamic polymorphism in Brown frogs of USSR Fauna, Nauka, Moscow [in Russian].
Leviton, A.E.; Anderson, S.C.; Adler, K.; Minton, S.; (1992) Handbook to Middle East amphibians and reptiles.
Merrell, D.J.; (1965) The distribution of the dominant Burnsi gene in the leopard frog, Rana pipiens, Evol. (USA), 19(1), 69-95.
Milstead, W.W.; Rand, A.S.; (1974) Stewart M. polymorphism in cricket frogs: an hypothesis, Evol. (USA); 28(3) 489-491.
Mirzajani A.; Kiabi B.; Bagheri S.; (2006) study larval growth and population estimates species Rana ridibunda in Anzali wetland. Iranian Journal of Biology; 19(2).
Mohammadi Alucheh, R.; Kami, Hg.; Shajie, H.; Dadashi, A.; (2009) Study of the amphibian fauna of the Balkhlo river Ardabil province. Quarterly Journal of Animal Biology, second year, the first issue.
Nicoara, A.; (2004) Morphometri Study of the Juveniles Belonging To Complex Rana esculenta From Ciric River’s.
Neill, E.M.O.; Beard, K.H.; (2010) Genetic Basis of a Color Pattern Polymorphism in the Coqui Frog  Eleutherodactylus coqui. Journal of Heredity, doi: 10.1093/ jhered/ esq082.
Ohmer, M.E.; Robertson, J.M.; Zamudio, K.R.; (2009) Discordance in body size, colour pattern, and advertisement call across genetically distinct populations in a Neotropical anuran (Dendropsophus ebraccatus), Biological Journal of the Linnean Society; 97: 298-313.
Pesarakloo, A.; Gharezi, A.; Kami, Hg.; (2011) Homauni, study of Color Polymorphism in the marsh frog Rana ridibunda in Golestan province. Iranian Journal of Biology; 24(3).
Robertson, J.M.; (2008) Genetic and phenotypic diversity patterns in two polymorphic, neotropical anurans: biogeography, gene flow and selection. DPhil Thesis, Cornell niversity.
Safaei-Mahroo, B.; Ghaffari, H.; Fahimi, H.; Broomand, S.; Yazdanian, M.; Najafi majd, E.; et al.;  (2015) The Herpetofauna of Iran: Checklist of Taxonomy, Distribution and Conservation Status.  Asian Herpetological Research; 6(4): 257-290.
Summers, K.; Symula, R.; Clough, M.; Cronin, T.; (1999) Visual mate choice in poison frogs. Proceedings of the Royal Society of London Series B, Biological Sciences; 266: 2141-2145.
Tordoff, WIII.; (1980) Selective predation of gray jays, Perisoreus canadensis, upon boreal chorus frogs, Pseudacris triseriata. Evolution; 24: 1004-1008.
Van, B.J.; Relyea, R.; (1998) Biological Journal of the Linnean Society; 65: 301-328.