با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

چکیده
تحقق اهداف مدیریتی در مناطق تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست در دراز مدت مستلزم انجام فرآیند زون­بندی و تدوین و اجرای برنامه­های مشخص هر زون می­باشد. به منظور بررسی پتانسیل­های منطقه شکار ممنوع کوه گرم جهرم (با مساحت حدود 83410 هکتار) در استان فارس و امکان تبدیل آن به یکی از مناطق چهارگانه تحت حفاظت و نیز مدیریت اراضی، زون­بندی این منطقه با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)صورت گرفت. در این راستا بررسی­های شبانه­روزی گسترده جهت شناسایی جوامع گیاهی و گونه­های جانوری انجام شد. شناسایی منابع اکولوژیکی و اقتصادی- اجتماعی منطقه، منجر به تهیه نقشه­های منابع پایه با مقیاس 1:100,000 گردید. از روی هم­گذاری لایه‎های مختلف اطلاعاتی نقشه نهایی واحدهای زیست محیطی (با 625 واحد زیست محیطی) بدست آمد. جدول واحدهای زیست محیطی تکمیل و بعد از تجزیه و تحلیل اطلاعات مکانی و توصیفی بدست آمده، منطقه با توجه به اهداف مورد نظر زون­بندی شد. در نهایت براساس مطالعات صورت گرفته هفت زون شامل زون­های امن (74/10 درصد)، حفاظت شده (86/31 درصد)، استفاده متمرکز (40/2 درصد)، استفاده گسترده (88/46 درصد)، بازسازی (11/4)، استفاده ویژه (61/0 درصد) و سپر (40/3 درصد) در منطقه مشخص شد که بیشترین مساحت مربوط به زون استفاده گسترده و سپس زون حفاظت می­باشد. زون های امن و حفاظت شده بیش از 42 درصد منطقه را به خود اختصاص داده اند و بنابراین دارای ارزش حفاظتی هستند. از گونه­های جانوری شناخته شده در منطقه که دارای ارزش حفاظتی هستند می­توان به کل و بز، شنگ، سنجابک درختی، عقاب طلایی، دلیجه، بزمجه و لاک پشت مهمیز­دار اشاره کرد.