با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
فیزیولوژی جانوری
اثرات ضد التهابی نانوذرات اکسید ایتریوم بر فیبروز کبدی در موش صحرایی

فاطمه دانش پژوه؛ شهربانو عریان؛ رامش احمدی؛ پژمان مرتضوی

دوره 12، شماره 1 ، شهریور 1402، ، صفحه 21-32

https://doi.org/10.30473/eab.2023.68887.1922

چکیده
  از آنجایی که امروزه به کمک نانوپزشکی درونی سازی، نفوذ و تحویل دارو تسهیل شده است به همین سبب استفاده از نانوتکنولوژی در ‏دارورسانی هدفمند جهت بهبود فیبروز کبدی گزینه مناسبی به نظر می‌رسد. موش‌های نر نژاد ویستار با وزن 200 تا 250 گرم به‌طور تصادفی ‏به 5 گروه 8 تایی تقسیم شدند: کنترل (موش سالم)، شم (موش سالم + ‏K3PO4‎‏)، ‏CCL4‎‏ (موش‌های ...  بیشتر