با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
تنوع و انتشار خفاش در برخی غارهای استان فارس

فرنگیس قاسمی

دوره 8، شماره 2 ، آبان 1398، ، صفحه 131-142

https://doi.org/10.30473/eab.2019.6211

چکیده
  چکیده شناسایی تاکسون­های جانوری یکی از اقدامات اساسی برای حفظ تنوع زیستی است. خفاش موجودی نافع در اکوسیستم است که به دلایل مختلف از جمله تخریب زیستگاه­های آن‌ها به­شدت مورد تهدید قرار گرفته است. لذا در این پژوهش، تنوع خفاش در 36 غار در اقلیم­های مختلف استان فارس طی 10 ماه بررسی گردید. به این منظور خفاش‌ها ضمن پرواز در غار یا بعد ...  بیشتر