با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
فیزیولوژی جانوری
تاثیر برخی ترکیبات طبیعی روی غلظت آنتی اکسیدان تام سرم (TAC) در موشهای چاق نژاد NMRI

پریچهره یغمایی؛ فاطمه جلالوند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1392

چکیده
  زمینه و هدف : چاقی معمولا همراه با کمبود ریز مغذی ها ٬نتیجه رژیم غذایی ناسالم٬ فقدان آنتی اکسیدانها و چربیهای غیر اشباع از یک طرف و فراوانی چربیهای اشباع از طرف دیگر است. استرس اکسیداتیو یک نقش محوری در شروع بیماریهای مزمن مرتبط با چاقی دارد. متابولیتهای ثانویه مشتق از گیاهان مانند فنل و فلاونوئید تام دارای پتانسیل قوی برای پاکسازی ...  بیشتر

تأثیر برخی ترکیبات طبیعی روی غلظت آنتی‏اکسیدان تام سرم (TAC) در موش‏های چاق نژاد NMRI

فاطمه جلالوند؛ پریچهر یغمایی؛ آزاده ابراهیم حبیبی؛ مهسا محمدآملی؛ مسعود کیمیاگر

دوره 1، شماره 3 ، بهمن 1391، ، صفحه 19-24

چکیده
  چاقی معمولاً همراه با کمبود ریزمغذی‏ها، نتیجه رژیم غذایی ناسالم، فقدان آنتی‏اکسیدان‏ها و چربی‏های غیراشباع از یک طرف و فراوانی چربی‏های اشباع از طرف دیگر است. استرس اکسیداتیو یک نقش محوری در شروع بیماری‏های مزمن مرتبط با چاقی دارد. متابولیت‏های ثانویه مشتق از گیاهان مانند فنل و فلاونوئید تام دارای پتانسیل قوی برای پاک‏سازی ...  بیشتر