با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
تغییر در سطوح پلاسمایی هورمون‏های تیروئیدی، هیپرتروفی قلب، تلفات و برخی پارامترهای خونی در جوجه‏های مبتلا به سندرم افزایش فشار خون ریوی

مختار فتحی؛ تیمور تنها

دوره 2، شماره 2 ، آبان 1392، ، صفحه 1-6

چکیده
  160 جوجه نر یکروزه (راس 308) برای بررسی سطوح پلاسمایی هورمونهای تیروئیدی، هیپرتروفی قلب، تلفات و برخی پارامترهای خونی به مدت 6 هفته مورد بررسی قرار گرفتند. جوجه­ها به طور کاملاً تصادفی به دو تیمار با 4 تکرار و 20 جوجه برای هر تکرار تقسیم شدند. گروه اول در دمای پرورشی استاندارد پرورش یافتند (تیمارNT) ولی گروه دوم برای القای سندرم افزایش فشار ...  بیشتر

بررسی اثرات مصرف آب پنیر بر سیستم ایمنی و عملکرد تولیدی گاوهای هلشتاین تازه¬زا

تیمور تنها؛ مختار فتحی

دوره 1، شماره 3 ، بهمن 1391، ، صفحه 39-45

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی اثرات خورانیدن سطوح 5، 5/7 و 10 کیلوگرم در روز آب پنیر تازه بر عملکرد تولید شیر، سلول‏های خونی و سیستم ایمنی گاوهای هلشتاین تازه‏زا بود. تعداد 36 راس گاو هلشتاین تازه‏زا با بیش از دو شکم زایش و وضعیت بدنی یکسان به چهار گروه شاهد،(A) ، (B) و (C) تقسیم و به ترتیب از 0، 5، 5/7 و 10 کیلوگرم آب پنیر به همراه جیره پایه استفاده ...  بیشتر

اثرات گلوتامین بر پارامترهای تنش اکسیداتیو، متابولیسم نیتروژن و تولید شیر گاوهای هلشتاین تازه‏زا

تیمور تنها؛ حمید امانلو؛ مختار فتحی

دوره 1، شماره 2 ، آبان 1391، ، صفحه 57-65

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی اثر مصرف خوراکی گلوتامین حفاظت شده با فرم­آلدئید بر پارامترهای تنش اکسیداتیو، متابولیسم نیتروژن و عملکرد تولید شیر در دوره انتقال بوده است. 25 روز پیش از زایش تعداد 36 راس گاو شیری یک شکم و چند شکم بر اساس وضعیت بدنی، روز مورد انتظار زایش و تعداد شکم به دو گروه مساوی تقسیم‏بندی شدند. گروه گلوتامین از 21 روز پیش ...  بیشتر