با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
تأثیر سطوح مختلف اسید آمینه لایزین بر رشد، ترکیب بدن، راندمان غذایی ماهی سفیدک سیستان

نرجس سنچولی؛ هاشم خندان بارانی؛ عبدالعلی راهداری

دوره 5، شماره 3 ، اسفند 1395، ، صفحه 107-116

چکیده
  این بررسی به منظور تعیین تأثیر سطوح مختلف اسید آمینه لایزین بر رشد، ترکیب بدن، راندمان غذایی ماهی سفیدک سیستان (Schizothorax zarudnyi) انجام شد. برای این منظور تعداد 150 قطعه ماهی با میانگین وزنی 28/0±51/22 گرم با پنج جیره غذایی حاوی مقادیر مختلف اسید آمینه لایزین (۷، ۱۲، ۱۷ و ۲۲ گرم در کیلوگرم جیره) و گروه شاهد فاقد اسید امینه لایزین به مدت 8 هفته ...  بیشتر

اثرات فلز سرب بر پروفایل آنزیمی در برخی بافت‌ها و انتخاب شاخص مناسب در ماهی سفیدک سیستان (Schizothorax zarudnyi)

هاشم خندان بارانی*؛ محدثه میری؛ حسینعلی دهمرده

دوره 4، شماره 3 ، بهمن 1394، ، صفحه 1-11

چکیده
  چکیده آلودگی یک مشکل جهانی با عواقب بسیار خطرناک است. فلزات سنگین یک گروه مهم از این آلاینده­ها هستند که در اثر فعالیت­های انسانی و منابع طبیعی وارد اکوسیستم­های آبی می­شوند و سلامت جانوران و سیستم را تحت تأثیر قرار می­دهند. در مطالعه حاضر به بررسی اثر غلظت تحت کشنده فلز سرب (30 روز تحت غلظت 3 میلی‎گرم بر لیتر) بر فعالیت آنزیم‎های ...  بیشتر