با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
مطالعه برخی ویژگی‌های زیستی سگ ماهی هیرکان Paracobitis hircanica (Mousavi-Sabet et al., 2015) در نهر زاو پارک ملی گلستان-شمال ایران

محمد عطانیا؛ رحمان پاتیمار؛ محمد هرسیج؛ ضیاء کردجزی

دوره 9، شماره 4 ، اردیبهشت 1400، ، صفحه 63-75

https://doi.org/10.30473/eab.2021.34851.1574

چکیده
  این مطالعه برای بررسی خصوصیات زیستی سگ‌ماهی جویباری هیرکانی (P. hircanica) در نهر زاو در پارک ملی استان گلستان انجام گرفت. تعداد 150 نمونه به وسیله دستگاه الکتروشوکر از دی‌ماه 1394 تا خردادماه 1395 صید و بیومتری گردید. نتایج نشان داد نسبت جنسی نر به ماده 1 به 65/0 می­باشد که نشان‌دهنده اختلاف معنی‌داری در فراوانی نرها و ماده­ها در جمعیت مورد ...  بیشتر

بررسی مقایسه‌ای بیولوژی تولیدمثلی ‏گاوماهی قفقازی ‏Knipowitschia ‎caucasica (Berg, 1916)‎‏ در دو منطقه خلیج ‏گرگان و تالاب گمیشان

بهمن چپرلی؛ رحمان پاتیمار؛ رسول قربانی؛ کیاوش گلزاریان پور

دوره 9، شماره 2 ، آبان 1399، ، صفحه 63-72

https://doi.org/10.30473/eab.2020.45850.1703

چکیده
  جهت مطالعه ویژگی‌های تولیدمثلی گونه گاوماهی قفقازی (K. caucasica) تعداد 149 نمونه از خلیج گرگان و تعداد 192 نمونه از تالاب گمیشان به‌صورت ماهانه از بهمن‌ماه 92 تا اردیبهشت‌ماه 93 با استفاده از تور پره صید شد. در این تحقیق فاکتورهای مرتبط با تولید مثل از قبیل نسبت جنسی، شاخص نمو گنادی، هم آوری مطلق، هم آوری نسبی محاسبه شد. نسبت جنسی ماهیان مورد ...  بیشتر