دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، پاییز 1396 
7. چند‌ریختی رنگی قورباغه‌مردابی Pelophylax ridibundus در شرق استان گیلان

صفحه 65-73

حاجی قلی کمی؛ هاجر دلاور شیدا جلالی؛ حمید رضا جمالزاده؛ غلامرضا حسینی خاله جیر