دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، پاییز 1394 
8. مقایسه‌ غلظت جیوه در پر توکای سیاه (Turdus merula) و توکای باغی (Turdus philomelos) در جنگل‌های خانیکان

صفحه 63-68

کبری ایاسه؛ رسول زمانی‌احمد‌محمودی؛ فاطمه شهبازی؛ حمید سودائی‌زاده


9. غنای گونه‌ای پرندگان شهرستان بوانات، شمال شرق استان فارس

صفحه 69-78

مسعود یوسفی؛ مجتبی شکرانه؛ صیاد شیخی ئیلانلو