دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، زمستان 1391 
4. تأثیر برخی ترکیبات طبیعی روی غلظت آنتی‏اکسیدان تام سرم (TAC) در موش‏های چاق نژاد NMRI

صفحه 19-24

فاطمه جلالوند؛ پریچهر یغمایی؛ آزاده ابراهیم حبیبی؛ مهسا محمدآملی؛ مسعود کیمیاگر