دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز 1391 
7. مطالعه فون عقرب¬های استان ایلام، غرب کشور

صفحه 43-47

ایمان گوهری؛ شاهرخ پاشایی راد؛ شاهرخ نویدپور؛ ساناز مولایی بیرگانی