دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

2. مطالعه پایداری ساختمانی آنزیم پپسین درحضور اوره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1392

محبوبه کوهیان؛ بهزاد شارقی؛ فریده کوهیان


3. بررسی وضعیت آنتی اکسیدانی پلاسما و کبد در جوجه درگیر با سندرم افزایش فشار خون ریوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1392

مختار فتحی


4. اندازه گیری شاخص رسیدگی نهایی تخمک (GVBD)در تاس ماهی ایرانی بصورت in vitro و انتخاب مولد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1392

بهزاد طعنه؛ بهروز ابطحی؛ رجب محمد نظری


5. تاثیر برخی ترکیبات طبیعی روی غلظت آنتی اکسیدان تام سرم (TAC) در موشهای چاق نژاد NMRI

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1392

پریچهره یغمایی؛ فاطمه جلالوند


11. اثر میدان مغناطیسی ایستا بر آپوپتوزیس القایی در یاخته‌های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان رات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1392

امیر ثابت؛ پرویز عبدالملکی؛ سید جواد مولا؛ فائزه قناتی


12. مطالعۀ تغییرات ماهیانه در فرآیند اسپرمانوژنز سوسمارLaudakianupta ساکن منطقۀ زاگرس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1393


15. طراحی جهش نقطه ای به منظور افزایش تمایل آنتی بادی درمانی هرسپتین به HER2 با استفاده از روش های مدل سازی دینامیک مولکولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1392

مصطفی جمالان؛ مجید زینلی؛ ابراهیم برزگری اسدآبادی


16. بررسی اثرسمیت سلولی عصاره واسانس برگAchillea wilhelmsii C.Koch برروی سلول های سرطانی کولون انسان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1392

لیلا دلالی اصفهانی؛ رامش منجمی؛ لیلا امجد


17. ارتباط بین گروه های خونی و شیوع هلیکوباکتر پیلوری در بزرگسالان جوان در تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1392

پروین خدارحمی


18. جداسازی و شناسایی سلول های بنیادی اندومتریال رحم انسان و بررسی قدرت تمایزی به رده های مختلف سلولی در محیط آزمایشگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1392

somayeh ebrahimi barough؛ هما محسنی کوچصفهانی؛ جعفر آی؛ محمد معصومی


19. معرفی 6 گونه پروانه متعلق به زیرخانواده Lep:Nymphalidae) Heliconiinae از البرز مرکزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1392

رز سلاطین؛ شاهرخ پاشایی راد؛ علی رضا نادری


20. معرفی عصاره آبی آنغوزه Ferula assafoetida و قارچ Lcanicillium muscarium بعنوان عامل کنترل بیولوژیکی مگس سفید و شته اقاقیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1392

زهرا زمانی؛ غلامرضا بخشی خانیکی؛ محمد مهدی امینایی


22. بررسی اثر اتیلن دی آمین تترا استیک اسید(EDTA) بر شاخصهای خونی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Onchorhychus mykiss)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1392

مجید محمدنژادشموشکی


23. مطالعه¬ی اثر پروبیوتیک تجاری بایوساف بر پاسخ ایمنی و عملکرد رشد جوجه¬های گوشتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1392

ابراهیم سامانی


24. بررسی مقایسه ای میزان جذب فلز سنگین کروم در ماهی فلس دار کپور معمولی (Cyprinus carpio) و بدون فلس گربه ماهی راه راه (Pangasius hypophthalmus)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1392

سیده زینب عابدی؛ محمد کاظم خالصی؛ سهراب کوهستان اسکندری


25. اثرات گلوتامین بر پارامترهای تنش اکسیداتیو، متابولیسم نیتروژن و تولید شیر گاوهای هلشتاین تازه زا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1392

تیمور تنها؛ حمید امانلو؛ مختار فتحی


26. توزیع بیوجغرافیایی عقرب های استان ایلام در سال1389

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1392

ایمان گوهری؛ شاهرخ پاشایی راد؛ شاهرخ نویدپور؛ ساناز مولایی


27. اثر روغن های ذرت و ماهی سالمون بر یادگیری احترازی در موش صحرایی نر بالغ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1392

سیدابراهیم حسینی؛ مژده حیدری


29. ارتباط لیپیدها و لیپوپروتئین های سرم خون با فعالیت اسپرماتوژنیک و ساختار هیستومورفومتریک بیضه در بزهای بومی استان ایلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1392

علی لوئی منفرد؛ عبدالله جعفرزاده؛ جعفر یدی؛ رضا هوشمندفر


30. بررسی شاخص های استرس در پاسخ حاد و نیمه حاد ماهی Carassius auratus نسبت به آلاینده های مختلف آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1392

بهروز حیدری؛ الهام عبدزاده؛ فاطمه نظرحقیقی


31. تأثیر عصاره کرفس کوهی بر تغییرات بافتی بیضه وفرایند اسپرماتوژنز نر در موش کوچک آزمایشگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1392

مهرداد مدرسی


32. میزان تحمل مقادیر کم کلرید روی درسلول های رده لنفوئیدی B وT در محیط کشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1392

سایه بیداران؛ سیما نصری


33. معرفی یک روش سریع و جایگزین برای ترسیم جزئیات دقیق تصاویر علمی نمونه های جانوری با استفاده از CorelDraw

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1393

ولی الله خلجی پیربلوطی


35. مطالعه ریخت شناسی گونه ( Merodon latifemoris (Diptera: Syrphidae در شهرستان جلفا، شمال غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1393

سید رضا پورربی؛ شاهرخ پاشائی راد؛ محبوبه حاجی رستملو؛ حسن باروقی


36. اثرآب انار بر پروفایل لیپیدی در موش‌های صحرایی نر بالغ دیابتی شده با استرپتوزوسین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1393

سیدابراهیم حسینی؛ الهام رضایی؛ داوود مهربانی؛ فرناز توکلی


37. بررسی مقایسه ای میزان رشد و بقاء جمعیت های آرتمیاهای ترکیه و ایران در شرایط آزمایشگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1393

سهیلا ابراهیمی وسطی کلایی؛ راضیه عبدیل زاده؛ رامین منافی فر؛ آرمین اسکندری؛ صمد زارع؛ یاسمین سایقی


38. رژیم غذایی پلنگ ایرانی (Panthera pardus saxicolor Pocock, 1927) در پارک‌ملی ساریگل، استان خراسان شمالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1393

محمد تفدیسی؛ محمد کابلی؛ آزیتا فراشی


39. مقایسه‌ی پاسخ‌ پروتئین واکنشگر-C و اینترلوکین-6 سرمی و بزاقی مردان سالم پس از انجام یک وهله فعالیت هوازی وامانده‌ساز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1393

علی اکبر ملکی راد؛ افشار جعفری؛ لیلا ستارزاده؛ فریبا عسگریان


40. تعیین وضعیت تنوع‌ و فراوانی پرندگان آبزی زمستان‌گذران تالاب میقان در استان مرکزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1393

امید طبیعی


41. بررسی مقایسه ای اثر عصاره متانولی هندوانه ابوجهل و اسانس فرار پوست بالنگ بر مهار رشد رده سلولهای سرطانی هلا در شرایطinvitro

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1393

رامش منجمی؛ نوشین نقش؛ مژگان کاملی


42. بررسی میزان پروتئین تام در سرم جانبازان شیمیایی مواجه با گاز سولفور موستارد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1393

مجید شهرتی؛ مالک اشتر اسفندیاری؛ رضا حاجی حسینی؛ مصطفی نادری؛ عباس گل بداق؛ محمد گودرزی


43. اثر سولفات کادمیوم بر پایداری حرارتی و سینتیک آنزیم پراکسیداز در دماهای مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1393

نیره بهامین؛ بهزاد شارقی


44. شناسایی گونه های خیارهای دریایی(Holothuroidea:Echinodermata) در پهنه های جزر و مدی خلیج چابهار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1393

متین خالقی


45. شناسایی حلزون های رودخانه دز استان خوزستان و معرفی دو گونه جدید برای ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1393

زهرا اکتفا؛ الهام احمدی؛ فرشته شامحمدی


47. اثرعوامل آگونیست و آنتاگونیست گیرنده‌های دوپامین بر ترشح بزاق در موش صحرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1396


48. 2ac5k75ka4

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1397


50. بررسی تنوع ریختی چهار جمعیت شاه کولی ارومیه (Alburnus atropatenae) در حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1397

10.30473/eab.2018.5202

فاطمه مشیدی؛ سهیل ایگدری؛ منوچهر نصری