تعداد مقالات: 361
2. بررسی اثر ال دوپا بر پیدایش وابستگی به مورفین به روش ترجیح مکان شرطی (CPP) در موش های سوری نر بالغ

دوره 1، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 12-23

سیدابراهیم حسینی؛ فاطمه فیروزی راد؛ حیدر آقابابا


3. مطالعه پایداری ساختمانی آنزیم پپسین درحضور اوره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1392

محبوبه کوهیان؛ بهزاد شارقی؛ فریده کوهیان


5. بررسی اثر سمیت سلولی عصاره و اسانس برگ Achillea wilhelmsii C.Koch برروی سلول‏های سرطانی کولون انسان

دوره 1، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 1-6

لیلا دلالی اصفهانی؛ رامش منجمی؛ لیلا امجد


10. بررسی اثر شوری بر عملکرد رشد، متغیرهای خونی وسلول‌های کلرایدی آبشش ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان(Oncorhynchus mykiss)

دوره 2، شماره 4، بهار 1393، صفحه 1-14

سجاد پورمظفر،؛ محمود نفیسی بهابادی؛ عبدالعلی موحدی‌نیا؛ مهرزاد محمدی؛ خلیل پذیر


14. بررسی میزان بیان تعدادی از ژن‎های دخیل در سرطان در چند رده سلول سرطانی مختلف به روش RT-PCR

دوره 3، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 1-12

پروین بلوری؛ رضا حاجی حسینی؛ رضا شیخ‌نژاد؛ محسن همدانی؛ مهناز سجادی؛ زهرا فرساد


15. مقایسه ساختار بافتی غضروف ستون فقرات با باله پشتی در تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus)

دوره 3، شماره 4، بهار 1394، صفحه 1-8

تراب قنبری؛ رحیم عبدی؛ محمود بهمنی؛ رضوان الله کاظمی؛ احمد سواری


16. بررسی اثرات نانو اکسید روی بر اووژنز در موش بالغ نژاد NMRI

دوره 4، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 1-10

کاظم پریور؛ نسیم حیاتی رودباری؛ علیرضا بدیعی؛ رقیه تقی‌زاده حاجی آقا


19. مطالعات اسپکتروسکوپی برهمکنش لیزوزیم و نانوذره اکسید روی

دوره 4، شماره 4، بهار 1395، صفحه 1-9

لیدا مومنی؛ صادق فرهادیان؛ بهزاد شارقی


20. مطالعات سینتیکی آنزیم پراکسیداز در حضور حلال‌های آلی اتانول و بوتاندیول

دوره 5، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 1-8

بهزاد شارقی؛ مریم کاظمی نافچی


24. بررسی مقایسه‌ای اثرات نانوذرات سلنیوم و سلنیت سدیم بر فاکتورهای خونی گوسفند

دوره 6، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 11-22

سیروس صادقیان چالشتری؛ غلامعلی کجوری؛ عبدالناصر محبی؛ حمید توانایی‌منش