نویسنده = حمید درویش نیا
تعداد مقالات: 2
2. الگوی پراکنش و شکل‌شناسی Apathya cappadocica urmiana (Reptilia: Lacertidae) در ایران

دوره 1، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 67-72

حمید درویش نیا؛ هیوا فیضی؛ مهدی رجبی زاده